مهران مهبودی


کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 سال 1379

کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 سال 1381

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 سال 1382

کسب مدرک مربیگری درجه 3 در سال 1382

کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج  مدارس ناحیه 3 سال 1383

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 سال 1384

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 1 و کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج مدارس استان فارس در سال 1385

کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج استان فارس رده سنی زیر 16 در سال 1385

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 و کسب مقام اول در مسابقات شطرنج مدارس استان فارس در سال 1386

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج مدارس ناحیه 3 و کسب مقام اول در مسابقات شطرنج مدارس استان فارس در سال 1387

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج زیر 18 سال در سال  1387

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج  مدارس ناحیه 3 و کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج مدارس استان فارس در سال 1388

کسب مقام دوم در مسابقات شطرنج مدارس کشور سال 1388

کسب درجه بین المللی 1946 در سال 1388

 

 

تاریخ درج :  1395/4/4
تعداد بازدیده : 871
از   0   رای
0

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :