غلامرضا علیزاده دارای 6 قهرمانی استان فارس


غلامرضا علیزاده

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج فکری جوانان فارس در سال 1379

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج استانی در سال 1381

کسب مقام سوم در مسابقات شطزنج استانی در سال 1382

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج استانی در سال 1383

کسب مقام اول در مسابقات شهرستانی شیراز در سال 1384

کسب مقام اول در مسابقات شطرنج قهرمانی استان فارس انتخاب منطقه در سال 1387

کسب عنوان اول تیمی در مسابقات لیگ شطرنج باشگاهی استان فارس در سال 1392

کسب مقام اول میز 1 در مسابقات لیگ شطرنج استان فارس در سال 1392

کسب مقام اول در مسابقات قهرمانی شطرنج استان فارس 1393

کسب مقام اول میز 1 در مسابقات لیگ شطرنج  استان فارس در سال 1393

 

تاریخ درج :  1395/3/26
تعداد بازدیده : 671
از   0   رای
0

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :