سهیلا حریر پوش دارنده مقام های تیمی مختلف در سطح کشور


سهیلا حریر پوش

دارای مدرک مربیگری شطرنج درجه 2 از فدراسیون شطرنج ایران

دارای مدرک داوری شطرنج  fa  از فدراسیون جهانی شطرنچ

سوابق مربیگری و کسب مقام های بدست آمده:

مربی تیم ناشنوایان استان فارس 1390 -1386(کسب مقام سوم کشوری سال 1390 و کسب مقام انفرادی در میزهای 2، 3، 4و 5)

مربی تیم شطرنج بانوان شرکت خطوط لوله و مخابرات به مدت 3 سال شروع از سال1392(کسب مقام سوم تیمی رده سنی زیر 26 سال در سال 1393

کسب مقام سوم تیمی رده سنی بالای 26 سال در سال 1394

کسب مقام انفرادی میز 2 )

مربی شطرنج دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387

مربی تیم شطرنج دانشجویان سما و کسب مقام سوم کشوری

مربی اداره کل آمورش و پرورش (سالن نرجس)به مدت 3 سال

مربی شطرنج خانه فرهنگ شیراز به مدت 6 سال شروع از سال1389-1383

سوابق داوری:

سرداور مسابقات آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز 1389-1385

سرداور مسابقات آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز1386-1385

سرداور مسابقات فرهنگسراهای شیراز

سرداور مسابقات شرکت تولید برق منطقه جنوب

داور مسابقات دانشگاه شیراز

داور مسابقات قهرمانی کشور زیر 20 سال 1389

داور مسابقات رده سنی کشوری در سال 1393

 

 

 

تاریخ درج :  1395/3/26
تعداد بازدیده : 696
از   0   رای
0

ارسال نظر
نام
آدرس ایمیل
دیدگاه :